Skip to main content

Mungesë e kushteve higjeno-sanitare – AKU bllokon aktivitetin e 1 subjekti dhe kthen në vendin e origjinës mbi 300 kg qumësht

Të Tjera