Skip to main content

Nafta e nis javën në rritje – Nxitet prej tkurrjes së ofertës dhe ndikimit të limituar të Omicron

Të Tjera