Skip to main content

Nafta, në rënie të lehtë – Humbjet kufizohen nga zvogëlimi i raportit kërkesë-ofertë

Të Tjera