Skip to main content

Nafta “tërhiqet” në tregtinë e parë të Shkurtit – Investitorët marrin fitimet. Shqetësimet mbi ofertën limitojnë humbjet

Të Tjera