Skip to main content

Ndërtimet informale, Gjermeni: 4.943 objekte janë legalizuar për periudhën Janar-Shkurt 2017

Të Tjera