Skip to main content

Në 2020, 154 mln lekë tenderë më shumë se 2019 – Ankesa për 8.2% të procedurave, kryeson Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe Ministria e Shëndetësisë

Të Tjera