Skip to main content

Në fund të viteve ’20 Shqipëria dha 2 koncesione për fabrika birre, por njëra nuk u ngrit kurrë! Historia e panjohur e “Birra Kakarriqi”

Të Tjera