Skip to main content

Në Shqipërinë e viteve ’70, kur refuzimi i punës shtetërore ndëshkohej me gjobë, riedukim ose burgim! (DEKRETI I 1973)

Të Tjera