Skip to main content

Nga plotësimi i faturave, te pagesat e detyrimeve tatimore – DPT: Funksionet e “Përfaqësuesve Tatimorë” dhe procedurat për regjistrimin

Të Tjera