Skip to main content

Një emër për në Strasburg – Darian Pavli, kandidati për të zëvendësuar Ledi Biankun në GJEDNJ

Të Tjera