Skip to main content

OSHEE arkëtoi 59.52 miliardë lekë në 2021 – 10% më shumë se 1 vit më parë, tejkalohet me 3 miliardë lekë nevoja për të ardhura!

Të Tjera