Skip to main content

Pandemia ul 11.2% taksën e qarkullimit – 2020, Tatimet: Ishin programuar 19.2 miliardë lekë, janë arkëtuar 17 miliardë lekë

Të Tjera