Skip to main content

Përgjysmohen gjobat ndaj mosdhënies së informacionit – “Ligji për të drejtën e informimit”, komisioneri ka të drejta për vendime

Të Tjera