Skip to main content

Përkeqësohet cilësia e furnizimit me energji – Kohëzgjatja dhe frekuenca e ndërprerjeve nën parametra, ERE: Rrjeti nuk u përmirësua

Të Tjera