Skip to main content

Përllogaritja-Sa do të ishte kosto për buxhetin e shtetit nëse librat do të jepeshin falas për nxënësit nga klasa 1-9?

Të Tjera