Skip to main content

Përmirësohet besimi në ekonomi – Treguesi i ndjesisë ekonomike rritet me 0.8 pikë gjatë nëntorit, pas 3 muajsh në rënie

Të Tjera