Skip to main content

Powell: ‘Inflacioni është shumë i lartë’. Fed do të ndërmarrë ‘hapat e nevojshëm’ për ta adresuar!

Të Tjera