Skip to main content

Privatizohen përfundimisht ish-Ndërmarrjet Bujqësore – Gati projektligji për zgjidhjen e problemeve të pronësisë për rreth 1,500 objekte,

Të Tjera