Skip to main content

Privatizohet të gjitha klubet sportive dhe pasuritë e paluajtshme që kanë! Nisma në Kuvend: Brenda 3 muajsh shndërrohen në shoqëri tregtare

Të Tjera