Skip to main content

Procedura e re për regjistrimin e lejeve të ndërtimit. Dokumentet që duhen dorëzuar në ZRPP. Tarifa dhe hapat që ndiqen

Të Tjera