Skip to main content

Procedura se si qytetarët dhe bizneset mund të kontrollojnë detyrimet dhe bllokimet e automjeteve. Dokumentet dhe hapat që duhet të ndiqni

Të Tjera