Skip to main content

Punësimi pritet të rritet “kujdesshëm” – 0.9 % në vit, më pak se gjysma e mesatares së viteve të parapandemisë

Të Tjera