Skip to main content

Rezerva për ligjin e të ardhurave dhe amnistinë – Jaço: Duhen rishikuar, nuk i shërbejnë ekonomisë dhe biznesit

Të Tjera