Skip to main content

Rubrika “Tatimet Këshillojnë”, DPT: Tatimpaguesit, kategoritë që kanë detyrimin për t’u regjistruar

Të Tjera