Skip to main content

Sa kontribuon një duhanpirës në buxhetin e Shqipërisë? Rreth 230 euro në vit vetëm nga taksat, mbi 1.6% të PBB-së vjetore

Të Tjera