Skip to main content

Sektori minerar, raporti për 6 mujorin e parë të 2017. Lejet e pezulluara dhe masat që janë marrë për disa subjekte. Të ardhurat nga shitja dhe renta minerare e paguar

Të Tjera