Skip to main content

Shkodër, takim me përfaqësuesit e DHT– Qato: Diskutime mbi lehtësirat doganore dhe implementimin e teknologjive moderne

Të Tjera