Skip to main content

Shqipja si gjuhë zyrtare në Maqedoni – Projektligji parashikon përdorimin e gjerë dhe ndërrimin e kartmonedhave

Të Tjera