Skip to main content

Shqiptarët konsumojnë 316 litra qumësht për frymë – Tejkalohet konsumi mesatar në të gjithë Evropën, 89% e tregut informal

Të Tjera