Skip to main content

Shtetësi për të huajt që investojnë në Shqipëri – Ligji brenda vitit 2022, do u jepet investitorëve në bazë të kontributit për interes kombëtar

Të Tjera