Skip to main content

Sigurimet “zgjidhin qesen” – 3-mujori, dëmet e paguara u rritën me 83%

Të Tjera