Skip to main content

Sigurimi i të ardhurave për sportin, Ylli: Financat të rishikojnë nenin për sponsorizimet

Të Tjera