Skip to main content

SME-të në Shqipëri gjatë vitit 2019. 99.8% e ndërmarrjeve aktive janë të vogla dhe të mesme

Të Tjera