Skip to main content

“Snap” vlerësohet $22.2 mld – IPO pritet me interes në një kohë të listimeve të pakta

Të Tjera