Skip to main content

“S&P” ruan notën për Shqipërinë – Në B+/B, deeuroizimi mund të çojë në rritje të vlerësimit

Të Tjera