Skip to main content

Sufiçiti buxhetor në Gjermani – Rritet në nivel rekord, ndërkohë që konsumi nxit ekonominë

Të Tjera