Skip to main content

TAP ndërmjetëson takimin e parë midis AlbGaz dhe DESFA. Mbështetet krijimi i një shoqërie të përbashkët

Të Tjera