Skip to main content

Tarifa e transmetimit të energjisë – ERE miraton rritjen me 0.10 lekë, në 2018-ën bëhet 0.75 lekë/kwh

Të Tjera