Skip to main content

Tatimi progresiv mbi ndërtesa e troje në ‘20-‘30! Si u aplikua lehtësia fiskale për “zbukurimin e modernizimin” e Tiranës e Durrësit në 1930

Të Tjera