Skip to main content

Të “fortët” e BE – Tre shtete gjenerojnë 50% të PBB, 11 zënë më pak se 1%

Të Tjera