Skip to main content

Të votohesh vetëm nga vetja! Të pazakontat e zgjedhjeve: Më shumë se 10 % e kandidatëve morën 0 ose vetëm 1 votë

Të Tjera