Skip to main content

Tërmetet, kontratat me ndërtuesit – Del vendimi, si do llogaritet tarifa vjetore e totali i policës së sigurimit, 0.1% e shumës

Të Tjera