Skip to main content

UKT, tender për sistemet e sigurisë. Fondi limit është 999.8 mln lekë, kamera e sisteme alarmi në 199 objekte

Të Tjera