Skip to main content

Zënie të paligjshme të sipërfaqes publike – Policia ndëshkon me 50 mijë lekë 1 subjekt tregtar

Të Tjera