Skip to main content

“Boom” aplikimesh për centrale fotovoltaike – 9 kompani dorëzojnë dokumentet në MIE, kapaciteti i kërkuar është nga 2 MW

Të Tjera