Skip to main content

“15.1 miliard lekë për blerje energjie në 2021” – Parashikimet e FSHU-së, nuk kërkon rritje të çmimit të energjisë

Të Tjera