Skip to main content

42 mln euro për furnizimin me ujë – Qeveria, marrëveshje me KfW për zonat e Orikumit dhe Himarës

Të Tjera