Skip to main content

Fiskalizimi dominohet nga kompanitë e mëdha -17,470 subjekte kanë përmbushur kushtet, 11 milionë fatura të lëshuara

Të Tjera