Skip to main content

Mungesë higjiene dhe tregtim produktesh shtazore të skaduara dhe pa vulë kontrolli– AKU bllokon dhe gjobit me 1.7 milion lekë 5 subjekte

Të Tjera