Skip to main content

Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore/ Tatimet: ”Lehtësim për tatimpaguesit, në rastin e personave të papaguar”

Të Tjera